Studio Tillväxt
Studio Tillväxt - Per Schlingmann

Studio Tillväxt - Per Schlingmann

May 8, 2020

Fram till februari hade besöksnäringen en stark tillväxt på Gotland. Utmaningen var att möta den intensifieringen. Men den avstannade snabbt med Covid-19, och därmed en stor del av näringslivet. Hur ska Gotland finna sin väg framåt och fortsätta vara en hållbar besöksdestination när pandemin är över? Vilka utmaningar väntar? Det och mycket mer avhandlar Paul ”Dino” Larsson och Per Schlingmann – föreläsare, författare, PR-konsult och sommargotlänning. 

Studio Tillväxt - Emil Källström

Studio Tillväxt - Emil Källström

April 28, 2020

Ett öppenhjärtligt samtal med Emil Källström, ledamot i finansutskottet. Lyssna till tankarna bakom regeringens stödpaket till näringslivet i samband med Covid-19. Vad har fungerat bra och vad kan göras bättre? Hur resonerar man framåt och vilka nya åtgärder kan komma att bli aktuella?